Globalization concept

SR va yukni taqsimlash kontrollerlari