Globalization concept

Yuqori tezlikdagi DAC (>10MSPS)