Globalization concept

Integratsiyalashgan aniqlikdagi ADC va DAC