Globalization concept

Buferlar va drayverlarni teskari aylantirish