Globalization concept

Izolyatsiya qilingan CAN qabul qiluvchilar