Globalization concept

Ko'p o'qli chiziqli va burchakli joylashuv sensorlari