Globalization concept

Dasturlashtiriladigan va o'zgaruvchan daromad kuchaytirgichlari (PGA/VGA)