Globalization concept

Izolyatsiya qilingan interfeys IC