Globalization concept

Yo'nalish bilan boshqariladigan kuchlanish translyatorlari