Globalization concept

Haqiqiy vaqtda soatlar (RTC) va taymerlar